• Zavolejte nám
    725 371 327, Fyzioterapie 775 385 027
  • Otevřeno každý všední den
  • Napište nám
    mozaika@rcmozaika.cz
Kvalitní sportovní trénink? Zdravotní cvičení se stává nezbytným
  • 22.11.2019
  • Pohledem fyzioterapeutky

O víkendu 16. a 17. listopadu proběhlo zdravotní cvičení dětí ze sportovní přípravky Bogi v Lovosicích. Vzhledem k tomu, že výsledky jsem sama překvapena, dovolím si malé shrnutí.

            Začněme čísly.

Pozváno bylo 158 chlapců a děvčat ve věku od 4 do 12 let. Dorazilo celkem 92 dětí, což je jen něco málo přes polovinu.

U 72 z nich jsem našla nějakou odchylku od normy na jejich pohybovém aparátu. Tudíž jen u 20ti dětí nebylo nic „do očí bijícího“, co by bylo potřeba zachytit. Nutno brát v úvahu fakt, že se nejednalo o klasické vyšetření pohybového aparátu, na to je třeba individuální přístup, čas a prostor. Ale jako prvotní, lépe preventivní, „odhalení“ odchylek, lze toto (s lehce přivřenýma očima) považovat za dostačující.

            Cvičení probíhalo v menších skupinkách, nejčastěji zhruba 7 dětí a trvalo 30 minut. Tato půl hodina obsahovala cviky rozdělené do několika okruhů - nohy, rovnováha, koordinace, dynamika a pohybové režimy dolních končetin, trupové svaly, stabilizace lopatek a protažení nejčastěji zkrácených svalových skupin.

            Hlavní oblasti, na které jsem soustředila pozornost při odhalení odchylek, byly, vzhledem k mému zaměření v praxi, nohy – postavení kotníků a práce klenby. Dále trupové svaly, zejména aktivita břišních svalů a s tím spojený rozestup přímého břišního svalu neboli diastáza. Další oblastí byly lopatky a celkově práce horního trupu a v neposlední řadě pohybové režimy kyčelních kloubů, což mi dokreslilo obrázek o funkci svalů celých dolních končetin a trupu.

            Zde se nejčastěji vyskytovaly odchylky v osovém postavení nohou a ve funkci klenby, na druhém místě oslabení trupových, zejména břišních svalů. Stav většiny dětí by se dal shrnout jako vadné držení těla. Častým jevem u dětí je též hypermobilita, kterou je do budoucna nutné řešit, protože toto celkové oslabení a povolení vazivového aparátu způsobuje výrazně zvýšenou náchylnost k úrazům a také k bolestivosti kloubů a zad.

            Když pominu předchozí, tedy konkrétní nálezy u jednotlivých dětí, o kterých jsou rodiče individuálně informováni, dalo mi víkendové cvičení jasnou představu o tom, jaké kvality dnešním dětem chybí v jejich pohybovém projevu. A to jsou jednoznačně rovnováha, odpružení kloubů dolních končetin při skocích, ale nejvíce v tomto pomyslném žebříčku vede koordinace pohybu. Jednoduše řečeno, děti neumí spojit hlavu a tělo. Skloubit smyslové vnímání (to, co musí zpracovat očima a ušima) s pohybovým výstupem, je pro ně velmi náročné. Bez ohledu na věk. V celkem širokém věkovém rozptylu (4-12 let) se opravdu našlo jen velmi málo výjimek, kterým daná záležitost nedělala problém.

 

            Vyvstává otázka: „Co s tím?“

 

            Významný podíl pohybových dovedností, které si děti potřebují osvojit, lze zařadit do tréninkových aktivit. Některé sportovní kluby pro děti a mládež mají jako součást tréninkového plánu pravidelné zdravotní cvičení, což považuji za velmi smysluplné. K tréninku dané sportovní techniky je vždy důležité zařadit dostatek kompenzačního cvičení a to nejen strečinku, ale právě nácvik základních pohybových dovedností, rovnováhy, koordinace a cvičení ve správných pohybových režimech. Ve sportovní přípravce Bogi v Lovosicích máme v plánu tyto aktivity zařadit do tréninků a na základě proběhlého zdravotního cvičení zaměřit pozornost i na tyto chybějící kvality.

            Jsem pro, abychom se více zajímali o dopad pohybových aktivit na rostoucí a vyvíjející se tělo našich dětí. Je to totiž zejména zodpovědnost nás, rodičů, co našim dětem předáme a k jakému pohybu je povedeme. Berme to tak, že co v našem pohybovém chování převažuje, to zvítězí. Věřím, že je i v našem zájmu, aby u dětí převládal ten nejlepší pohyb.

            Co říci závěrem?

Dnes se děti obecně málo hýbou a více sedí, hledí do tabletů a mobilů. A v tom je zakopán pes. A ano, určitě lepší jakýkoliv pohyb, než žádný pohyb. Ale proč nechtít víc? Proč nevyužít možností, které dnešní doba nabízí? Chtějme víc, pro zdraví dětí. Je to i naše vizitka.

 

Autor: Bc. Lenka Tichá

 

Lenka Tichá  je fyzioterapeutka v rodinném centru Mozaika v Lovosicích, ve své praxi se zaměřuje zejména na děti od předškolního věku konkrétně na vady nohou, plochonoží a vadné držení těla. Dále pomáhá ženám po porodu s dysfunkcemi v oblasti pánevního dna, pořádá řadu seminářů, workshopů a také akreditovaný kurz pro fyzioterapeuty a porodní asistentky. 

Více informací a kontakt na Lenku najdete zde: http://rcmozaika.cz/fyzioterapie