• Zavolejte nám
  725 371 327, Fyzioterapie 775 385 027
 • Otevřeno každý všední den
 • Napište nám
  mozaika@rcmozaika.cz
PŘÍSPĚVKY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
 • 12.09.2018
 • Finance

Chcete mít přehled o všech příspěvcích, které můžete od své zdravotní pojišťovny získat?

Jakých aktivit se příspěvky týkají?

Naše kolegyně Mgr. Monika Vedralová (která u nás vede sociálně-právní poradnu) pro Vás zpracovala přehledný soupis aktuálních příspěvků od zdravotních pojišťoven.

 

VZP


Maminky

Příspěvek je možné využít v rámci jednoho těhotenství na jednu nebo více aktivit v tomto
programu do celkové výše 1 000 Kč.

 

 • Maminky mohou v období od získání těhotenské průkazky až do 12 měsíců po porodu využít finanční příspěvky na podporu dobré psychické i fyzické kondice
 • Na prvotrimestrální screening, na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství, na kurz přípravy k porodupořádaný porodnicí, na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně
 • Až do doby 12 měsíců po porodu můžete nevyužitou část finančního příspěvku využít na pomůcky kojení.


Děti

 •  Pohybové aktivity ve škole i mimo ni, snížení nadváhy (až 500 + 500 Kč)
 •  Zdravotní pomůcky pro diabetiky (max. 500 Kč)
 •  Vyšetření kožních znamének (až 500 Kč)
 •  Bezlepková dieta (pololetně až 3 000 Kč)
 •  Léčebně - ozdravné pobyty
 •  Očkování


Děti – očkování

 

 •  až 150 Kč na očkování proti chřipce
 •  až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 •  až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 •  až 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 •  až 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (dětem od 14 do 18 let)
 • až 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám (dětem do 18 let)

 

Očkování – dospělí

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce (určeno dospělým do 65 let)
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované vakcíny A/B)
 • až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám
 • až 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 • až 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu (určeno dospělým od 50 let)
 • až 1 000 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B) pro dobrovolné hasiče

 

Dospělí

 • Pohyb, snížení nadváhy (až 500 Kč)
 • Odvykání kouření (max. 2 500 Kč)
 • Zdravotní pomůcky pro diabetiky (max. 500 Kč)
 • Pomůcky pro trénink paměti (max. 500 Kč – osoby nad 65 let, pro pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti)
 • Vyšetření kožních znamének (až 500 Kč)
 • Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění (až 2 500 Kč, pro klienty od 35let)
 • Časný záchyt rakoviny prostaty (až 2 100 Kč, pro muže ve věku 50-65 let + 364 dní)
 • Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu (pro ženy od 30 do 45let, příspěvek je poskytován
 • ode dne 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018 nebo do vyčerpání maximálního limitu rozpočtu, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve)
 • Bezlepková dieta (děti do 18let a studenti do 26let)

 

Pro bližší podmínky čerpání příspěvku kontaktujte pracovníky pojišťovny!

Je možné čerpat slevy u partnerů Klubu pevného zdraví
 

 

ZPMV (Zdravotní pojišťovna MV)

 

Dospělí

 

 • pojištěnec nad 18 let může čerpat 1x ročně max. 500 Kč na: preventivní sportovní prohlídky,lékařská prohlídka před studijním pobytem, organizovaný plavecký kurz, sportovní pohybové aktivity– např. aerobic, fitness, sportovní soustředění – předplacená aktivita pojištěncem (permanentka/ky), minimálně ve výši 800 Kč a na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná. Není možné předkládat jednorázové vstupenky a permanentky na plavání

 

Těhotné a ženy po porodu

 

 •  pojištěnka, která je v roce 2018 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 porodila, může čerpat příspěvek až do max. výše 2x500 Kč. Příspěvek se poskytuje jedenkrát v průběhu roku jedné ženě jednorázově na položky z následujícího výběru: předporodníkurz, vitamíny a doplňky stravy z lékárny, vyšetření nehrazení z pojištění (3D, 4D), účast otce uporodu, pomůcky pro kojení, pomůcky pro péči o dítě (váha, odsávačka), odběr pupečníkové krve,cvičení žen po porodu, plavání kojenců, laktační poradkyně

 

Program pro děti

 

 • Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 2x500 Kč napoložky z následujícího výběru: monitor dechu, chůvička…apod., organizované plavání, sportovní pohybové aktivity, oční vyšetření PlusOptixem, ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik, nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty, fixní rovnátka (na jednu čelist)

 

Léčebně ozdravné pobyty

 

 • Pro dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let - Dvoutýdenní pobyt v jedinečném prostředí Vysokých Tater. Pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest (pouze na vybrané diagnózy!)
 • Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč nad rámec programu pro děti na letní sportovně pohybový pobyt

 

Zdravotnické prostředky nehrazené ze zdravotního pojištění

 • Pojištěnec (jak dítě, tak dospělý), který si zakoupí zdravotnické prostředky nad rámec péčehrazené dle zákona (nikoliv však doplatky) a které souvisí s onemocněním, které vyžadujedlouhodobou péči, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položkyz následujícího výběru: cukrovka, onemocnění resp.systému, onem. trávícího a močového systému, onem. neurologického systému, onemocnění kůže - nemoc motýlích křídel – vybrané potřeby a pomůcky najdete na webových stránkách, či je sdělí na pojišťovně

 

Pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

 

 • Pojištěnec dárce ve věku od 18 let do 65 let může čerpat příspěvek jednou ročně na položkyz následujícího výběru.

1. Příspěvek na položky z ostatních preventivních programů až do max. výše 500 Kč/rok nebo má
možnost postoupit příspěvek ve prospěch dítěte do 18 let.
2. Navíc, k bodu 1, za alespoň 2 bezpříspěvkové odběry v roce 2018: vitaminy a minerály (jakékoliv
zakoupené v lékárně) až do max. výše 250 Kč/rok, nebo možnost postoupit příspěvek ve prospěch
dítěte do 18 let (dle zákl. podmínek preventivních programů). Termín podání žádosti nejpozději do
31. 12. 2018.
3. Navíc, dárce, který doloží min 6 odběrů v období od 1. 1. 2016 do 15. 12. 2018 nebo od posledního
započteného odběru pro příspěvek čerpaný nejpozději v roce 2016, má dále možnost ještě čerpat
také příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (léčebné procedury) až do max. výše 5 000
Kč. Tento příspěvek nelze postoupit.
Očkování

 

 • Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru: klíšťová encefalitida, japonská encefalitida, žloutenka typu A, B, AB, meningokok A, B nebo C, hemofilus, pneumokok, chřipka (do 65 let), černý kašel, rotaviry, tetanus, vzteklina, HPV, pásový opar, břišní tyfus, žlutá zimnice, cholera, nové nebo jiné očkovací látky, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, profylaxe malárie

 

Program odvykání kouření

 • Pojištěnec ve věku od 18 let, který si zakoupí léčivé přípravky na podporu odvykání kouření,může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru: vareniclin (CHAMPIX), žvýkačky, náplasti, cucavé pastilky, sprej (NICORETTE), náplasti, cucavé pastilky (NIQUITIN)

 

Prevence onkologických onemocnění

 • Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat jednou ročněpříspěvek až do max. výše 500 Kč na vybrané typy vyšetření:

* prevence karcinomu prsu – ultrazvukové vyšetření prsu bez omezení věku nebo mamografické
vyšetření ve věku od 40 do 45 let (počítáno dle data narození)
* prevence karcinomu tlustého střeva – test Septin 9 nebo test okultního krvácení ve věku od 40 do
50 let (počítáno dle data narození)
* prevence karcinomu plic – RTG plic
* prevence kožních nádorů – dermatoskop
* prevence nádorů prostaty – vyšetření PSA nebo ultrazvukové vyšetření,
* prevence dalších onkologických onemocnění (např.: vyšetření UZ břišní dutiny, kolonoskopické –
častěji než 1/10 let, oční, genetický test LBC – karcinom děložního čípku)
Prevence civilizačních onemocnění
* Pojištěnec ve věku od 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na
položky z následujícího výběru:
* preventivní vyšetření při podezření na cukrovku (diabetes mellitus)
* preventivní vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce
anebo při užívání hormonální substituce - ve věku od 45 let
* preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem
* preventivní vyšetření kardiovaskulárních onemocnění - EKG - do 40 let věku
* vyšetření na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně
* ostatní preventivní vyšetření (vyšetření paměti, genetické vyšetření dispozice civilizačních nemocí,
oční koherenční tomograf - OCT vyšetření, HRT vyšetření očí, vyšetření aktivity pánevního dna
UZ břišní sondou ve stoje, test na parodontální patogeny a další)

 

Specifické podmínky pro získání příspěvku dotazujte ve své pojišťovně!