• Zavolejte nám
  725 371 327, Fyzioterapie 775 385 027
 • Otevřeno každý všední den
 • Napište nám
  mozaika@rcmozaika.cz
Ordinace pro ženy (nejen) po porodu
 • Cena
  1000
 
 
 

 

Už se nechcete trápit s některým z těchto problémů, které způsobuje nesprávné fungování pánevního dna?

 
Víte, že se s nimi nejčastěji potýkají ženy po porodu?

 

 • Inkontinence (únik až úplné neudržení) moči či stolice, zpočátku jen při zakašlání, kýchnutí či poskoku
 • Bolesti v oblasti pánve, bederní oblasti, kostrče, podbřišku
 • Bolestivá menstruace nebo poruchy cyklu
 • Sexuální dysfunkce (neschopnost dosáhnout orgasmu, bolestivý pohlavní styk atd.)
 • Pokles pohlavních orgánů
 • Funkční neplodnost
 • Časté urogynekologické záněty
 • Problémy s vyprázdněním
 • Špatná funkce břišních svalů
 • Diastáza (rozestup) břišních svalů

 

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli dostat své pánevní dno do kondice a abyste se ve svém těle cítila dobře.

 

V naší speciální ordinaci pro ženy pod vedením fyzioterapeutky Bc. Lenky Tiché Vám pomůžeme tyto problémy odstranit.

 

 

Co je pánevní dno

Pánevní dno patří mezi svaly hlubokého stabilizačního systému (tzv. CORE) a svým umístěním ve spodní části pánve odděluje břišní dutinu od vnějšího prostředí.

Je tvořeno třemi vrstvami svalů, které se upínají na sponě stydké, sedacích kostech a kostrči.  Ve svalech pánevního dna jsou pak otvory pro konečník, močovou trubici a pochvu u žen.

Je to svalovina položená horizontálně, stejně jako bránice a dno dutiny ústní. S oběma těmito strukturami funkčně úzce souvisí.

Svaly pánevního dna připomínají zavěšenou misku nebo také houpací síť, která nese orgány malé pánve – dělohu, vaječníky, močový měchýř, u mužů prostatu, atd. Můžeme si ho také představit jako trampolínu. A stejně jako trampolína musí být svaly pánevního dna pevné a zároveň pružné.

 

FUNKCE

Pánevní dno bychom měli mít plně funkční a aktivní všichni, bez ohledu na věk a pohlaví.

Sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu a stres působí na svaly pánevního dno nepříznivě.

Pánevní dno v první řadě zajišťují správnou polohu orgánů, dále má funkci svěračovou, pro udržení moči a stolice a dále je součástí hlubokého stabilizačního systému, tzv „core“ a hraje tedy zásadní roli ve správném držení těla a posturálních funkcích.

 

Pánevní dno má ale také mnoho dalších funkcí, jako jsou funkce sexuální, porodní, nebo např. koordinovaná spolupráce s bránicí, souvisí s funkcí kyčelních kloubů nebo chodidel, atd.

 

Potíže

Nejčastěji se první potíže ukazují  během těhotenství nebo po porodu.

Pánevnímu dnu ale také škodí dlouhodobý sed, nízká pohybová aktivita a paradoxně mu může ublížit i příliš velké množství pohybu, zejména toho silového.

Dalšími rizikovými faktory pro vznik potíží s pánevním dnem jsou:

 • gynekologické zákroky či časté záněty v urogynekologické oblasti,
 • hormonální změny (častěji jsou ohroženy ženy) či stoupající věk
 • Ohroženi jsou také obézní lidé
 • ti, kdo trpí chronickými obtížemi horních cest dýchacích, kuřáci apod.

 

Potíže se dají rozdělit do 3 základních skupin:

 • 1. kolaps/pokles – problém je v povoleném pánevním dnu, které neplní svojí základní funkci, zajištění správné polohy orgánů. Může pak dojít k poklesu či úplnému výhřezu pohlavních orgánů, stěny pochvy nebo stěny konečníku.
 • 2. stah až křeč – problém je v přetíženém pánevním dnu, svaly jsou dlouhodobě přetěžované nebo velmi špatně zapojované např. při pravidelném cvičení. Ke zvýšenému napětí svalů pánevního dna dochází také stresem a to jak krátkodobým, ale zejména tím dlouhotrvajícím psychickým napětím, které ve svém životě odsouváme stranou. Naše tělo o něm ale ví a ukládá ho často právě do svalů pánevního dna.

  Psychické vypětí také poznáme na horních šíjových svalech nebo na svalech mimických. Tyto svaly často nejsou schopny relaxace a vyžadují vědomou práci na svém těle.
 • 3. disociace (odcizení se). Disociace znamená odpojení od své pánevní oblasti (ve smyslu „ženskosti“). Je to typická psychosomatická problematika, kdy nechceme vnímat emoční bolest, nenecháme průchod ženské energii, která se v pánvi buď hromadí nebo naopak uniká.

 

 

Jaké jsou nejčastější projevy dysfunkce pánevního dna?

 

 • inkontinence (únik až úplné neudržení) moči či stolice, zpočátku jen při zakašlání, kýchnutí či poskoku
 • Bolesti v oblasti pánve, bederní oblasti, kostrče, podbřišku
 • Bolestivá menstruace nebo poruchy cyklu
 • Sexuální dysfunkce (neschopnost dosáhnout orgasmu, bolestivý pohlavní styk atd.)
 • Pokles pohlavních orgánů
 • Funkční neplodnost
 • Časté urogynekologické záněty
 • Problémy s vyprázdněním
 • Špatná funkce břišních svalů
 • Diastáza (rozestup) břišních svalů

 

U všech výše popsaných obtíží by měla být nejprve vyloučena strukturální příčina.

 

Co s tím?

Důležité je nejprve svoje pánevní dno poznat. Pokud chci něco řešit, musím vědět co a potřebuji poznat kde tyto svaly mám a proč je tam mám. Edukace v tomto směru má nezastupitelné místo.

Konzervativní řešení dysfunkce pánevního dna nastupuje až ve druhé fázi.

Základem je cílená fyzioterapie zaměřená na konkrétní nález u dané ženy. Je potřeba naučit svaly koordinovanou aktivitu a relaxaci, naučit se najít, poznat a následně zaktivovat jednotlivé ze tří vrstev pánevního dna a pak všechny současně.

Cílem léčby je správná aktivace daných svalů při běžných denních aktivitách, tzv. ADL (activity of daily living), aby při běžném fungování zvládalo pánevní dno svou funkci na jendičku a to nejen svěračovou, ale i tu posturální.

K takovému cvičení existuje řada pomůcek, různá vaginální závaží nebo biofeedback, ale rehabilitace této oblasti nikdy nekončí u pánve. Vždy je potřeba pokročit ke cvičení celého těla a naučit ho fungovat ve správných pohybových vzorcích tak, aby byly svaly pánevního dna zapojovány správně.

I konzervativní léčba a má ale své hranice. Určitě by to měla být metoda 1. volby, ale jsou případy, které jsou jasně indikované k operaci. I v takovém případě hraje rehabilitace klíčovou roli a to jak před operací, tak po operaci, kdy je zásadní pro správnou regeneraci a také proto, aby nebylo třeba reoperace.

 

V každém případě by měl být důraz kladen na komplexní přístup a to zejména v prevenci.

 

Fyzioterapie pánevního dna je vhodná i pro muže a to např. po operaci prostaty či při inkontinenci a podobně.

 

Co můžeme nabídnout v naší ordinaci fyzioterapeutky Lenky Tiché?

 • Vyšetření a diagnostiku svalů pánevního dna pomocí tz. PERFECT schématu

PERFECT schéma je tabulka hodnotící sílu stisku, délku kontrakce, počet opakování a další prvky udávající celkovou kondici svalů pánevního dna. Je to velmi specifické vyšetření, díky kterému je zřejmé na co je třeba se při terapii zaměřit. Hodnotí se manuálně per vaginam/rectum (přes pochvu/konečník).

 

 • Vyšetření a diagnostiku pohybového aparátu

Zhodnocení funkce svalů, kloubů a měkkých tkání celého těla, zejména v oblasti pánve, nám nabídne přesnější obraz stavu pohybového aparátu. Díky vyšetření zjišťuji přítomnost zkrácených a oslabených svalů, zvýšeného napětí svalů, špatného dechového stereotypu, chybných pohybových vzorců a dalších případných funkčních změn.

 

 • Sestavení terapeutického plánu „na míru“

Na základě vyšetření svalů pánevního dna a celého pohybového aparátu sestavím vhodné a přesně cílené cviky na doma. Řekneme si co a jak často je potřeba cvičit a jakých pohybů se naopak vyvarovat. Dále si rozvrhneme kolikrát se sejdeme v ordinaci na kontrolu nebo úpravu cviků a případné ošetření zjištěných funkčních změn pohybového aparátu.

 

 • Ošetření svalů pánevního dna a pohybového aparátu

Funkční změny zjištěné během vyšetření, ať už na svalech pánevního dna, celé pánve, nebo zřetězené dysbalance ve vzdálenějších svalech a měkkých tkáních, je třeba upravit. Uvolňuji zvýšené napětí příslušných svalů – buď povrchově nebo, pokud to stav vyžaduje, per vaginam/rectum (přes pochvu/konečník). Důležitou součástí je ošetření jizev, opět jak povrchových, tak jizev v oblasti pánevního dna, po nástřihu nebo jiné gynekologické operaci.

 

 • Edukaci a nácvik správného zapojení svalů pánevního dna

Od začátku terapie pracuji s vizualizací svalů pánevního dna, buď pomocí obrázků nebo modelu pánve. Díky tomu si žena dokáže lépe uvědomit co a jak pracuje a jakým způsobem danou oblast ovlivní ona sama. Bez edukace se terapie pánevního dna neobejde. Pokud má žena (nebo i muž) problém s uvědoměním, pomáhám nacítit se různými cviky nebo palpací (pohmatem). Ideálně pro dokonalou zpětnou vazbu využívám biofeedback v podobě přístroje Peritone.

 

 • Zapojení pánevního dna během ADL

Pánevní dno nestačí jen izolovaně vycvičit v ordinaci nebo doma během cvičení. Důležité je, aby fungovalo během ADL (Activity oo Daily Living – běžné denní činnosti). Každé tělo podstupuje jinou formu tělesné zátěže, zaujímá jinou pracovní polohu, jiné pohybové stereotypy během dne, jiné sporotvní aktivity atd. Naším společným cílem je zaktivovat a zfunkčnit pánevní dno tak, aby pokrylo nároky, které jsou na něj kladeny během vašich ADL. Cvičíme v různých polohách a pozicích, případně s vaginálním závažím.

 

 • Biofeedback

Pro lepší efekt celkové terapie využíváme přístroje, které poskytují zpětnou vazbu aktivity svalů pánevního dna. Tyto přístroje je možné zapůjčit i domů (buď pro trénink a posílení svalů nebo pro správné nastartování aktivity svalů, pokud je svalová síla velmi nízná až nulová).

 

 • Individuální empatický přístup

Základním stavebním kamenem úspěchu celého vyšetření a terapie je individuální a empatický přístup. Od začátku se snažím navodit naši vzájemnou důvěru a pomohu Vám projít celým procesem s ohledem na Vaše potřeby.

 

 

Jak vyšetření probíhá?

 

 

 • Jako první přichází na řadu odběr anamnézy a základní rozhovor včetně edukace pacientky. Cílem je také získat vzájemnou důvěru, důležitou pro kvalitní a efektivní spolupráci.
   
 • Dále následuje kineziologický rozbor pohybového aparátu se zaměřením na funkci, hybnost a svalové napětí oblasti pánve.
   
 • Na další schůzce, po předchozím důkladném poučení a za inforomovaného souhlasu, probíhá vyšetření svalů pánevního dna per vaginam a/nebo per rectum (přes pochvu a/nebo přes konečník). Během tohoto vyšetření je zhodnocena kondice svalů pánevního dna a díky PERFECT schématu je navržen přesný a cílený terapeutický plán.
   
 • Během vyšetření per vaginam/per rectum je provedeno případné ošetření stažených svalů.
   
 • Ke cvičení lze použít i speciální pomůcky na posilování svalů pánevního dna, které jsou v naší ordinaci k dispozici.
   

Skvělou pomůckou je tzv. Perotine, což je biofeedbackový přístroj, díky kterému vidíme aktuální svalovou aktivitu a můžeme sledovat postupné zlepšování svalové síly.

Tento malý příruční přístroj je propojen s vaginální elektrodou, kterou si žena zavede do pochvy a může aktivovat a relaxovat pánevní dno a zároveň sledovat hodnoty svalové aktivity přímo na displeji přístroje.

Je možné  nastavit a upravovat  hodnoty svalové aktivity ve fázi kontrakce a relaxace, délku fází, počet opakování, celkový čas cvičení apod. Sondu k přístroji Peritone si každá žena zakoupí v naší ordinacina může ji využívat po celou dobu cvičení.

Další možností je přístroj Pericalm, což je elektrostimulační přístroj, fungující taktéž ve spojení s vaginální sondou, která je k dostání v naší ordinaci. Díky této stimulaci dochází k cílenému posilování svalů a to i u svalů výrazně slabých, které žena není schopna sama zaktivovat.

Oba přístroje je možné u nás zapůjčit domů.
 

 

Co se stane když dysfunkci neřeším?

 

Intenzita obtíží je různá, potíže jsou vždy individuální a je třeba je začít řešit včas. Obtíže se totiž velmi pravděpodobně budou časem zhoršovat a napáchají mnohem více škod.

 

Zapomeňte na reklamy na inkontinenční pomůcky a vložky, které ženám říkají, že být inkontinentní je normální. Není. I malý únik moči je určitý dyskomfort, který žena nemusí a neměla by trpět.

 

 

Cena vyšetření

 

Vstupní vyšetření pánevního dna včetně kineziologického rozboru, návrhnu terapie a úvodní terapie  - 1000,- Kč

Zapůjčení přístroje Pericalm  – 30,- Kč/den

Zapůjčení přístroje Periform  – 30,- Kč/den

Sonda Periform – 800,- Kč    

 

Ordinační hodiny

 

Pondělí, středa, pátek - 8:00 - 14:30

Vždy je nutné se objednat předem

 

A ještě něco navíc :)

 

Ordinace se nachází v krásných prostorech rodinné centra, takže můžete využít pro své dítě herničku nebo si domluvit na dobu vyšetření hlídání.

Můžete si u nás dát kávu, čaj a malé občerstvení

 

O našich dalších službách, které nabízíme se dozvíte zde

 

ORDINACI OTEVÍRÁME V ZÁŘÍ 2018

 

Máte dotazy nebo se chcete už nyní objednat?

 

KONTAKTUJTE NÁS - email: lenka.ticha@rcmozaika.cz

tel.: 775 385 027

 

Kdo je Lenka?

 

Lence je 37 let. V roce 2006 absolvovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut. Roku 2009 získala titul Bakalář na 1.lékařské fakultě UK, též v oboru fyzioterapie.

Po škole rok pracovala na soukromé ambulanci v Praze a od r.2010 byla zaměstnancem rehabilitačního oddělení Nemocnice milosrdných sester sv.Karla Boromejského, veřejnosti známe jako Nemocnice pod Petřínem.

Během své praxe stihla absolvovat  20 kurzů nebo seminářů a 9 aktivně vedla. Také jako fyzioterapeut spolupracuje s Hemojuniorem, organizací sdružující rodiny s chlapci trpícími hemofilií.

V roce 2012 se jí narodila první dcera, Žofinka. Ve stejném roce se nastěhovala do Lovosic  a během mateřské dovolené začala spolupracovat s RC Mozaika. Druhá dcera, Madlenka, se narodila v roce 2015.

Nyní je v Mozaice místopředsedkyní a fyzioterapeutkou. Výčet jejích aktivit zde zahrnuje pohybový kroužek Koordinační cvičení a lezecká stěna pro děti od 4 do 8 let, tejpování, vede psychomotorickou poradnu v rámci projektu MPSV, správcuje facebookovou skupinu RC Mozaika – psychomotorický vývoj a vše kolem něj, vede diskusní setkání maminek a též semináře, workshopy a kurz Cvičení pro ženy nejen na diastázu a pánevní dno.

Zaměřuje se zejména na dětské nohy a u dospělých na oblast pánevního dna a nově se věnuje metodě viscerální terapie.

Největší motivací je pro ní pozitivní zpětná vazba od spokojených maminek a největším učitelem jsou pro ní její děti.

 

Praxe v rámci fyzioterapie

 •  Vojenská lázeňská léčebna v Mariánských lázních, 2005
 •  Rhb oddělení poliklinika Planá u Mariánských lázní, 2007
 •  Rhb oddělení poliklinika Barrandov, Praha 5, 2008
 • Detašované pracoviště Malvazinky, poliklinika Palackého, Praha 1, 2008-2009
 • Rhb klinika Monada, Praha 4, 2009-2010
 • Rehabilitační oddělení NMSKB, Praha 1, 2010-2012
 • RC Mozaika z.s., od 2012 (fyzioterapeut, od r. 2016 místopředseda)

 

Odborné kurzy

 • Baňkování, Refit, 2005
 • Reflexní terapie, Regenerační centrum vzdělávání 2006
 • Akupresura, Monada 2009
 • Posturální cvičení a cvičení na labilních plochách, Monada 2009
 • Klinický seminář vedený Clarou-Marií Helenou Lewitovou, Roseta s.r.o. 2009
 • Funkční poruchy pánevního dna, Monada 2010
 • Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, Školící centrum Jimramov, Jarmila Čápová 2010 (lze vykazovat LTV na NFP)
 • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy, Rehaspring 2010
 • SM systém – úvodní kurz, MUDr. Kateřina Švejdová 2010
 • SM systém – kurz pro pokročilé, MUDr. Kateřina Švejdová 2011
 • Testování a trénink dynamické stabilizace, Rehaspring 2011
 • Kinesiology Taping by K-Active, Rehaspring 2011
 • Propriofoot concept, Rehaspring 2011
 • Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci páteře, Mgr. Veverková 2011
 • Akrální koaktovační diagnostika (ACD), Rehaspring 2014
 • Akrální koaktivační terapie I. (ACT 1.), Rehaspring 2014
 • O fyzioterapii dětí, CKP Sámova 2015
 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let, Rehaspring 2017
 • Terapie u dysfunkcí svalů panevniho dna - 2018

 

Přihlásit se (Poskytnutí e-mailu se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a souhlasíte s použitím tohoto kontaktu v souladu se zákonem)