• Zavolejte nám
  725 371 327
 • Otevřeno každý všední den
 • Napište nám
  mozaika@rcmozaika.cz

Herna, kroužky, semináře, poradny

Dluhová poradna
 • Kdy
  po - pá 8:00 - 16:00

DLUHOVÁ PORAD

Dluhová poradna je ambulantní sociální službou, která spadá do služeb sociálního poradenství– konkrétně odborného sociálního poradenství (v souladu s § 37 Zákona a § 4 Vyhlášky č 505/2006 Sb) .

Služba je k dispozici nově od ledna 2019

 

Toto poradenství je poskytováno za účelem pomoci osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni svými znalostmi a dovednostmi bez pomoci odborných pracovníků sami řešit.

 

Pracovníci dluhové poradny poskytují:

 

 • informace a kontakty na další organizace, instituce a osoby (např. sociální služby, právní služby, státní služba - ÚP, OSSZ),   zhotovují potřebné písemnosti pro spolupráci s úřady (ÚP,OSSZ), pomáhají při vyplňování žádostí, formulářů, pomáhají při kontaktování věřitelů
 • poradenství a pomoc v oblastech státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvků na péči, nároků OSZ, poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství- dluhová problematika, sociální dávky,
 • pomoc při řešení krizové situace klienta a následná podpora návratu do společnosti (kontakty na další vhodné instituce a organizace), prevence ztráty zaměstnání či bydlení, poskytování základních informací o právech a povinnostech klientů ve vztahu k jejich finanční problematice, konzultace možných způsobů splácení dluhů

 

Cílová skupina: osoby v krizi

 

Dluhové poradenství poskytují:

Mgr. Monika Sofia Vedralová
Bc. Nikola Štruplová Dis.

 

Provozní doba

PO - PÁ -  8:00 - 16:00 (do poradny je třeba se objednat)

Konzultaci domluvíte na tel.: 722 226 001

nebo e-mailu: poradna.mozaika@seznam.cz

nebo prostřenictvím formuláře níže

 

Dluhové poradenství je poskytováno zdarma

 

Cíle poskytované sociální služby

 

 • Poskytování informační a poradenské činnosti - zvyšování informování odborné i laické veřejnosti z oblasti finanční závazků, příjmů, příspěvků na péči aj.
 • Naplňování obecných a speciálních potřeb uživatele v oblasti finanční gramotnosti
 • Vytváření pozitivního společenského klimatu pro integraci rodin a jejich stabilizaci ve společnosti
 • Vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na kulturních, společenských a sportovních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků, které Mozaika nabízí 
 • Pomoc při řešení finančního závazku (např. pomoc při domlouvání splátkového kalendáře, při komunikaci s věřiteli)
 • Pomoc při řešení insolvence s návazností na další odborné poradny a potřebné instituce, příprava podkladů a dokumentace 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí např. pomoc při vyřizování státních dávek

Dluhová poradna je finančně podporována Ústeckým krajem 

 

 

 

Vedoucí služby Ing. Šárka Pravdová

Od roku 2020 poskytuje dluhová poradna také služby v oblasti oddlužení - akreditace pro tyto služby byla udělena Ministerstvem spravedlnosti

 

LETÁK DLUHOVÉ PORADNY KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Přihlásit se (Poskytnutí e-mailu se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a souhlasíte s použitím tohoto kontaktu v souladu se zákonem)