• Zavolejte nám
    725 371 327
  • Otevírací doba každý všední den
  • Napište nám
    sarka.pravdova@rcmozaika.cz

Herna, kroužky, semináře, poradny

Psychologické poradenství

Poradenství je zaměřeno na oblasti: problémy v manželství, problémy v rodinných vztazích včetně domácího násilí, rozvodové situace, alkohol a drogová…

Speciálně pedagogické poradenství

Klientům je poskytováno poradenství v těchto oblastech: výchova a vzdělávání dětí včetně dětí se specifickými potřebami.  Poradnu povede: Michaela…

Laktační poradenství

Klientům je poskytováno poradenství zahrnující techniky kojení, psychologickou podporu v případě problémů s kojením. Poradnu povede: Mgr. Alena…

Poradenství z oblasti psychomotorického vývoje dětí

Klientům bude poskytováno poradenství z oblasti vývoje a rehabilitace dětí.  Poradnu povede: Bc. Lenka Tichá, kontakt: Lenka.ticha@rcmozaika.cz

Poradenství pro rodiny s postiženým dítětem

Poskytováno odborné poradenství v těchto oblastech: alternativní a augmentativní komunikace, řešení problémového chování, nácviky sebeobsluhy a…

Finanční poradenství

Bude poskytováno poradenství zaměřené na rodinné finance, s cílem zvýšit finanční gramotnost a snížit riziko zadluženosti domácností a následné…

Kariérní poradenství

Poradenství bude zaměřeno na poskytnutí pomoci při hledání zaměstnání – orientace na trhu práce. Bude poskytnuto poradenství v oblasti správného…

Logopedie

V Mozaice můžete využít služeb logopedky Mgr. Zdenky Pavelkové Kontakt: vsichnizaci@seznam.cz (do poradny je třeba se objednat) Paní Pavelková má…

Novinka
Vztahová poradna

VZTAHOVÁ  PORADNA   Poradna pro podporu kvalitních mezilidských vztahů v rodině a vědomého rodičovství.   Pro koho je poradna vhodná? Pro páry…

Aktuální
Výchovně vzdělávací poradna

Po dobu mimořádných opatření jsme pro Vás ZDARMA připravili ve spolupráci s Mgr. Petrou Dolejšovou Címralovou    VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PORADNU   …